Atakan Aktürk


Psikolog Atakan Aktürk lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler fakültesi altında Psikoloji (İngilizce) bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu koordinatörlüğünde Bilişsel Davranışçı Terapiler ekolünde almış olup yine Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu danışmanlığında “Genç Yetişkinlerde Çevrimiçi Arkadaşlık Uygulaması Kullanımını Etkileyen Psikolojik Faktörler” konulu tez çalışmasına devam etmektedir. Aynı zamanda Koç Üniversitesi’nde Industrial, Work & Organizational Psychology dersini Örgüt Psikolojisi alanında Profesör, Prof. Dr. Zeynep Aycan'dan başarıyla alarak Örgüt ve Çalışma psikolojisi alanında teorik bilgi birikimi edinme fırsatı bulmuştur.

Lisans eğitimi boyunca dönem içi araştırmalara katılmış olup istatistiksel bulguların raporlanması ve sunulması görevlerinde bulunmuştur. İnsanlar arası iletişim ve insanın kendiyle olan iletişimi her zaman odak noktası olmuştur. Yüksek lisans eğitiminde ileri psikopatoloji ve psikofarmakoloji derslerini deneyimli psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek’den almıştır. Yüksek lisans eğitiminin yanı sıra özel psikolojik danışmanlık merkezinde stajyer psikolog olarak deneyim kazanmıştır. Klinik alanda sıkça kullanılan testlerin eğitimini de yine özel kurumlardan almıştır. Ergen ve yetişkinlerde depresyon, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk, agorafobi, sosyal anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve yaygın anksiyete çalıştığı başlıca alanlardır.

Eğitim ve Sertifikalar

• Bilişsel Davranışçı Terapi
• Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
• SCL-90R
• Beck Depresyon
• Beck Kaygı
• Beck Umutsuzluk
• Beier Cümle Tamamlama Testi


Uzmanlıklar
   Kişilik Bozuklukları
   Travma ile İlişkili Bozukluklar
   Depresyon
   Panik ve Kaygı Bozuklukları
   Takıntı Bozukluğu (OKB)

Ayrıca deneyimli : Bağımlılık, Sınav kaygısı, Motivasyon görüşmeleri, Endüstriyel Psikoloji ve Liderlik, Agorafobi, Sosyal Anksiyete, Yaygın Anksiyete

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman