Burak Günem


Burak Günem Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıbrıs yerleşkesinde Psikoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans dönemi tez çalışmasını Çölyak Hastalığının Depresyon, Anksiyete ve Hayat Kalitesi üzerine etkisi hakkında Klinik ve Sağlık Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Kısa bir süre sonra yüksek lisans eğitimini almak üzere Hollanda’nın Leiden Üniversitesine başlamış ve burada klinik psikoloji alanında yüksek lisansını: bilim insanı-uygulayıcı model ve bilişsel-davranışçı terapi ekolüne dayanarak tamamlamıştır. Yüksek lisansı süresince tez çalışmasını Bilişsel Sinirbilim alanında Sosyal Performans Gözetimi ve Depresyon üzerine tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince Çukurova Üniversite Balcalı Hastanesi Psikiyatri bölümünde stajını tamamlamasına ek olarak birebir vaka görüşmeleri ve toplantılarına katılmıştır. Bunun yanı sıra Lefkoşa Kıbrıs’ta özel bir BDT kliniğinde gönüllü olarak staj yapmıştır. Yüksek Lisans sürecinde ise Leiden Beyin ve Biliş Enstitüsünde araştırma asistanı olarak Sinirbilim alanında Obsesif-Kompülsif Bozukluk (OKB) ve diğer Anksiyete Bozuklukları üzerine araştırmalara katılmıştır. Yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzereyken Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) tarafından akredite edilen Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneğinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un süpervizyonluğunda BDT eğitimine başlamıştır.

Eğitim ve Sertifikalar

• Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (EABCT tarafından akrediteli Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği. Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur) “Eğitim devam etmektedir”.
• Avrupa Travmatik Stres Çalışma Topluluğu (ESTSS 2021) Küresel Pandemi süresince Travma ve Akıl Sağlığı Konferansı
• 5.Mindfulness Sempozyumu (Prof. Dr. Zümra Atalay)
• Mindfulness Workshop (Prof. Dr. Bilge Uzun)


Uzmanlıklar
   Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
   Depresyon
   Panik ve Kaygı Bozuklukları
   Takıntı Bozukluğu (OKB)

Ayrıca deneyimli : Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Uyum Bozukluğu, LGBTQ+ Bireylerde Stigma, Sağlık Kaygısı, Sosyal Anksiyete, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Fobiler

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


Danışan Yorumları

F*** K***
  16.10.2021


Tek kelimeyle harikaydı. Seans çok verimli geçti

İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman