Enes Özşenel


Klinik Psikolog Enes Özşenel Beyoğlu/İstanbul doğumludur. 2015 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Hiç ara vermeden eğitim hayatına devam eden Enes Özşenel, 2017 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünü sunmuş olduğu “Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuğu Olan ve Olmayan Ailelerin Evlilikte Problem Çözme Becerilerinin ve Evlilik Yaşam Doyumlarının Karşılaştırılması” adlı tez ile tamamlamış ve uzman diploması almıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi boyunca GATA Askeri Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, BE Positive Danışmanlık Merkezi ve NP İstanbul Psikiyatri Hastanesi’nde gönüllü ve zorunlu olarak stajlar yapmıştır. 2015 yılından bu yana İstanbul’da bir psikolojik danışmanlık merkezinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişim geriliği, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuk ve ergenlerle çalışmakta ve aynı zamanda aile danışmanlığı yapmaktadır. Bunun yanı sıra son iki yıldır süpervizyon desteği alarak kişisel gelişimini desteklemektedir. Almış olduğu eğitimler ve süpervizyon desteği sayesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere terapi yapabilmek adına yetkinlik kazanmıştır.

Eğitim ve Sertifikalar

• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Mehmet Çolak
• Aile ve Çiftlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Uzm. Psk. Yrd. Doç. Dr., Hatice Topçu Ersoy
• Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Uzm. Psk. Yrd. Doç. Dr., Hatice Topçu Ersoy
• WISC-R Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği
• Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
• MOXO Dikkat Testi, Moxo Türkiye
• KENT E.G.Y Zeka Testi, Psk. Furkan Aydın
• Oyun Terapisi, Psk. Dan. Mehlika Zeynep Yurt
• Çocuk Resim Analizi, Psk. Furkan Aydın
• Objektif Testler (MMPI, Gessell Gelişim Testi, Catell 2A Zeka Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Catell 3A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Good-Enough Testi, Draw a Person, AGTE, Standardize Mini Mental Testi), Klinik Psikoloji Enstitüsü Uzm. Psk. Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri
• Projektif Testler; (CAT, TAT Tematik Algı Testi, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi), Klinik Psikoloji Enstitüsü Uzm. Psk. Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri


Uzmanlıklar
   Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
   Depresyon
   Panik ve Kaygı Bozuklukları
   Öfke Kontrolü
   Ebeveyn Danışmanlığı
   Çocuk/Ergen Danışmanlığı

Ayrıca deneyimli : Çocuk Üzerinden Aile Danışmanlığı, Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozukluklar, Okul Dönemi Sorunları, Gelişimsel Bozukluklar, Davranış Problemleri.

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman