Ezgi Bağ


Psikolog Ezgi Bağ, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Ardından Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde Yüksek Lisans Programına başladı. Lisans eğitimi süresince, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde stajlarını yapmıştır. SOYAÇ (Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar) projesinde gönüllü psikolog olarak görev almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kadın/erkek Psikiyatri servislerinde Klinik Psikolog olarak staj yapmıştır. Online olarak çalışmış ve terapiler yapmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Masterson Yaklaşımlı Psikanalitik Psikoterapi Eğitimini tamamlamıştır. Yetişkin, Çift/Eşn ve Ergenlerle çalışmaktadır. Psikolog Ezgi Bağ, lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji (Burslu) bölümünden mezun olmuş ve ardından yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır.

Lisans eğitimine devam ederken önemli bir kısmı Maltepe Üni. Tıp. Fak. Hastanesi Psikiyatri Servisi olmak üzere, çeşitli devlet hastaneleri Psikiyatri Servisleri ve Poliklinikleri ve özel kliniklerde staj yaparak hasta görüşmeleri, grup terapileri, hasta viziteleri ve terapi seanslarına katılım sağlayarak psikolojik rahatsızlıklarla ilgili bilgi sahibi olma fırsatı bulmuştur. Bu dönemde Bilişsel Davranışçı Terapi, Masterson Yaklaşımlı Psikanalitik Psikoterapi eğitimleri sertifikalarını almıştır. Çeşitli sosyal projelerde de yer alarak kendini psikoloji alanında geliştirmeye devam etmiştir. SOYAÇ'da gönüllü psikolog olarak görev yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince bilişsel terapi, psiko-onkoloji , aile ve çift terapisi, grup psikoterapileri, ergen psikopatolojisi, erişkin psikopatolojisi, şema terapi gibi birçok ders almıştır. Bu süreçte İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çeşitli vakaları görmüş ve vaka toplantılarına, vizitelere, hasta görüşmelerine katılım sağlamıştır. Terapi uygulamalarını yakından inceleyerek tedavi süreçlerine katkıda bulunmuştur. İki yıl süreyle özel bir kurumda terapilerine devam etmiştir.

Akademik eğitimi ve çalışma hayatını sürdürürken BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. İş hayatının yanında alanı ile ilgili eğitimlere devam etmekte, her daim gelişime ve değişime açık bir insan olarak yaşamını sürdürmektedir.

Eğitim ve Sertifikalar
• BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) Eğitimi
• MMPI (Yetişkinlerde kişilik ölçüm envanteri)
• Materson Yaklaşımlı Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi
• Nesne İlişkileri Eğitimi


Uzmanlıklar
Kişilik Bozuklukları Bozuklukları
Duygu Durum Bozuklukları
Disosiyatif Bozukluklar
Bilişsel Bozukluklar
Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar
Depresyon
Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Ayrıca deneyimli : Depresyon, Aile İçi İletişim, İlişki Problemleri, Panik Bozukluk, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Sosyal Fobi, Travma, Kaygı Bozuklukları (Anksiyete), Motivasyon Eksikliği, Öfke Sorunu, Ergen Bunalımı, Gelişimsel Sorunlar, Özgüven Sorunu

Eğitim ve Sertifikalar

• Masterson Yaklaşımlı Psikanalitik Psikoterapi
• Nesne ilişkileri Eğitimi
• Bilşsel Davranışçı Terapi


Uzmanlıklar
   Kişilik Bozuklukları
   Yeme Bozuklukları
   Aile ve Çift Terapisi/Aile Danışmanlığı
   Panik ve Kaygı Bozuklukları

Ayrıca deneyimli : İlişki Sorunları, Depresyon, Takıntı Bozukluğu (OKB), Ergen Terapisi, Çift Terapisi, Aile Danışmanlığı, Depresyon, Aile İçi İletişim, İlişki Problemleri, Panik Bozukluk, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Sosyal Fobi, Travma, Kaygı Bozuklukları (Anksiyete), Motivasyon Eksikliği, Öfke Sorunu, Ergen Bunalımı, Gelişimsel Sorunlar, Özgüven Sorunu

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman