Gülbin İşsever


Psikolog Gülbin İŞSEVER, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur ve lisans eğitimi boyunca üç kez onur derecesi almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek dereceyle bitirmiştir.

Yüksek Lisans eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi, Yetişkin Psikoterapisi, Cinsel Terapi, Grup Terapisi, Aile ve Çift Terapisi, EMDR gibi alanlarda eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Ergenlerde Akran Zorbalığı ile Aile Aidiyet Duygusu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir tez çalışması yayımlamıştır. Ayrıca psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajını yaparak çocuk-ergen gruplarıyla çalışmıştır ve akabinde Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimi almıştır.

Özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde 1 yıl boyunca Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerle çalışmıştır. 2018 yılında Psikodinamik yaklaşımlı Rorschach, CAT ve TAT Projektif Testler eğitimine başlamıştır ve 2020 yılında bitirmiştir. Ardından Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır.

Şu anda özel bir okulda Okul Psikologluğu yapmaktadır. Lise grubu öğrencilere ve ailelerine psikolojik destek sağlamaktadır. Birçok sertifikasyon ve eğitim programına katılmıştır ve kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Eğitim ve Sertifikalar

• Çocuk Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi - Vahdet Görmez (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği)
• Bilişsel Davranışçı Terapi - Hakan Türkçapar (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği)
• Çözüm Odaklı Terapi - Davranış Bilimleri Enstitüsü
• Rorschach, CAT, TAT Testi
• Aile Danışmanlığı - İstanbul Üniversitesi
• MOXO Türkiye – MOXO d-CPT Dikkat Testi
• GETAP Türkiye- GETAP Gelişim ve Takip Programı
• Deneyimsel Oyun Terapisi 1.Düzey Eğitimi
• Sağırlar Milli Federasyonu- Türk İşaret Dili 1.Seviye Eğitim Programı (2016)
• Doğal İletişim Yolları
• İş Yaşamında Başarı ve Mutluluğun Sırrı: Kendin Ol
• Olağanüstü Durumlarda Zor Koşullara Adaptasyon ve Psikolojik Toparlanma
• Zihinsel İmaj ve Karizma Yönetimi


Uzmanlıklar
   Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
   Aile ve Çift Terapisi/Aile Danışmanlığı
   Travma ile İlişkili Bozukluklar
   Depresyon
   Ebeveyn Danışmanlığı
   Çocuk/Ergen Danışmanlığı

Ayrıca deneyimli : Depresyon, Özgül Fobi, Anksiyete, Kaygı Bozuklukları, Panik Bozukluk, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Travma, TSSB, Sosyal Fobi, Sınav Kaygısı, Okul Başarısızlığı, Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı, Öfke Sorunları, Motivasyon Eksikliği, Özgüven Sorunu, Stres, Ergen Bunalımı, Gelişimsel Sorunlar, Kardeş Kıskançlığı

Psikoloğun diploma, eğitim ve sertifikaları güvencesiyle incelenmiş ve onaylanmıştır.


İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman