< Geri
1/48

1. Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmaktan kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

2. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

3. Dikkatleri üzerimde toplamaktan kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

4. Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

5. Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

6. Başkaları içerdeyken bir odaya girmekten kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

7. Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

8. Satın aldığım bir eşyayı ödediğim parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

9. Çok iyi tanımadığım birisiyle yaşadığım fikir ayrılığını veya hoşnutsuzluğu ifade etmek beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

10. Biri veya birileri tarafından gözlendiğim sırada çalışmaktan kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

11. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

12. Bir eğlenceye gitmekten kaygılanırım

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

13. Çok iyi tanımadığım birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

14. Yetenek, beceri ya da bilgilerimin sınanması beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

15. İzlendiğim sırada yazı yazmak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

16. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonla konuşmak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

17. Umumi yerlerde yemek yemek beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

18. Evde misafir ağırlamak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

19. Küçük bir grup faaliyetine katılmak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

20. Umumi yerlerde bir şeyler içmek beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

21. Umumi telefonları kullanmak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

22. Yabancılarla konuşmak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

23. Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

24. Umumi tuvalette idrar yapmak beni kaygılandırır

Yok ya da çok hafif
Hafif
Orta Derecede
Şiddetli

25. Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

26. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

27. Dikkatleri üzerinde toplamaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

28. Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

29. Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

30. Başkaları içerdeyken bir odaya girmekten kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

31. Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

32. Satın aldığım bir eşya için ödediğim parayı geri almak üzere eşyayı mağazaya iade etmekten kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

33. Çok iyi tanımadığım birisine fikir ayrılığını veya hoşnutsuzluğumu ifade etmekten kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

34. Gözlendiğim sırada çalışmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

35. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

36. Bir eğlenceye gitmek

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

37. Çok iyi tanımadığım birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

38. Yetenek, beceri ya da bilgilerimin sınanmasından kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

39. Gözlendiğim sırada yazı yazmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

40. Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonda konuşmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

41. Umumi yerlerde yemek yemekten kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

42. Evde misafir ağırlamaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

43. Küçük bir grup faaliyetine katılmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

44. Umumi yerlerde bir şeyler içmek

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

45. Umumi telefonları kullanmak

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

46. Yabancılarla konuşmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

47. Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

48. Umumi tuvalette idrar yapmaktan kaçınırım

Kaçınma yok ya da çok ender
Zaman zaman kaçınırım
Çoğunlukla kaçınırım
Her zaman kaçınırım

İlk seansınıza başlamak ister misiniz?

Anlatmak istediğin zaman